I. DEFINICJE.

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.holista.pl, www.holistapets.pl świadczący usługi sprzedaży Produktów drogą elektroniczną. Opis produktów oraz ich ceny jednostkowe znajdują się na stronie internetowej sklepu.
 2. Strony – Sprzedawca i Użytkownik.
 3. Sprzedawca – Holista Sp. z o.o. Adres: 32-400 Myślenice, Rynek 6, NIP: 6812097263
 4. Użytkownik – Konsument, Przedsiębiorca lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach Sklepu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 6. Konsument – osoba fizyczna, niebędąca osobą prawną, dokonująca Zamówień w ramach Sklepu.
 7. Produkty – towary prezentowane i dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 8. Rejestracja - założenie unikalnego konta Użytkownika, a także czynności w tym podanie danych oraz dokonanie akceptacji niezbędnych do założenia Konta Użytkownika.
 9. Konto Użytkownika - miejsce, w którym znajdują się zapisane dane Użytkownika, umożliwiające mu korzystanie z usług świadczonych w sklepie.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego HolistaPets w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) dostępny w Serwisie.
 11. Polityka prywatności – dokument regulujący kwestie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępny w Serwisie.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Stronami, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 14. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów  na podstawie wyborów Użytkownika. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Właścicielem Sklepu jest Holista Sp. z o.o. Adres: 32-400 Myślenice, Rynek 6, NIP: 6812097263
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  Holista Sp. z o.o. Adres: 32-400 Myślenice, Rynek 6, NIP: 6812097263
  e-mail: info@holista.pl
  numer telefonu: 507 433 410 
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Użytkownika, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Produktów dostępnych w Sklepie (dodawania do koszyka), warunki i zasady składania Zamówień, zawierania Umów sprzedaży wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia klienta z przestrzegania jego zapisów.
 6. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu i Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług oferowanych przez Sklep, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu i Polityki Prywatności, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 7. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie i miejscu, za pośrednictwem odpowiedniej strony Sklepu. Regulamin jest w takiej formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie, przechowywanie, odtwarzanie i wykonywanie wydruków.
 8. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Produktów.
 9. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przed złożeniem Zamówienia.
 10. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.

III Zasady korzystania ze sklepu 

 1. Do przeglądania Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia, które wykorzystuje system teleinformatyczny, zapewniający o przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm. ).
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego (komputera telefonu komórkowego lub innego urządzenia multimedialnego)  z dostępem do sieci Internetowej i jednej z przeglądarek internetowych: Safari, Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge z włączoną obsługą Javascript i możliwością zapisu plików Cookies, a także aktywne konto e-mail.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 4. Sprzedawca świadczy usługi w zakresie okreslonym nieniejszym Regulamine.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze sklepu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 6. Ponad to Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych Sklepu, niezamieszczania w serwisie Sklepu (ze szczególnym uwzględnieniem Opinii o produktach) treści o charakterze bezprawnym czy takich, które mogą zadziałać na szkodę innych osób czy Sklepu.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze sklepu w sposób, który nie zakłóci jego funkcjonowania (w tym wiadomości handlowych SPAM) oraz powstrzyma się od działań mających na celu zakłócenie funkcjonowania działalności Sklepu.   
 7. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w procesie Rejestracji konta lub składania zamówienia są zgodne z prawdą i Użytkownik ponosi za nie odpowiedzialność.
 8. Oświadczenia składane w procesie Rejestracji konta lub składania zamówienia są równoznaczne z faktem, że Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności serwisu oraz Użytkownik wie, że każde Zamówienie składane w Sklepie jest odpłatne.
 9. Sklep umożliwia składanie Zamówień zarówno niezarejestrowanym Użytkownikom jak i Rejestrację konta Użytkownika.
 10. Rejestracja konta Użytkownika jest dobrowolna i bezpłatna, a Użytkownik który założył konto ma możliwość śledzenia historii Zamówień jak i gromadzenia punktów w Programie Lojalnościowym.
 11. Rejestracji można dokonać na stronie www.Holista.pl poprzez naciśnięcie na górze strony przycisku “Moje konto” a następnie wybór opcji “Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!” lub dokonanie Rejestracji konta w procesie składania Zamówienia.
 12. Do Rejestracji konta niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, a także niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Sklepu oraz polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka przy w procesie Rejestracji. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na na przetwarzanie danych osobowych podanych w Rejestracji; wyrażenie jest niezbędne do Rejestracji Konta.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony dostępu oraz danych, hasła podanych w procesie Rejestracji.
 14. Użytkownik w każdej chwili może poprawić dane oraz usunąć konto; dokonać może tego na Koncie Użytkownika. 

 IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ. 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania przez Strony umów sprzedaży produktów drogą elektroniczną.
 2. Zamówienia można składać:
  - przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  - poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  - telefonicznie na numer podany w informacjach sklepu
 3. Aby złożyć Zamówienie Użytkownik powinien dokonać Rejestracji Konta lub dokonać Zakupu bez rejestracji.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, zarówno w przypadku zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych Użytkowników.
 5. Użytkownik w procesie Zamówienia może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia; ich zaakceptowanie nie jest obligatoryjne jednak konieczne do złożenia Zamówienia.
 6. Proces złożenia Zamówienia w Sklepie obejmuje:
  - wybór i dodanie do koszyka Produktów, wraz z ich liczbą, spośród aktualnie dostępnych w Sklepie
  - podanie Danych Osobowych
  - podanie adresu dostawy
  - wybór sposobu dostawy spośród dostępnych
  - wybór sposobu płatności spośród dostępnych
  - akceptację Zamówienia
 7. Informacje dotyczące Zamówienia w tym Produktów, kosztu zamówienia, sposobu dostarczenia przesyłki i sposobu płatności zostaną wyświetlone w podsumowaniu Zamówienia jak i przesłane drogą e-mailową. Koszt zamówienia wyświetlony w podsumowaniu to koszt jaki Użytkownik zobowiązuje się zapłacić.
 8. Do momentu zaakceptowania Zamówienia Użytkownik może edytować zamówienie samodzielnie. Po akceptacji Zamówienia Użytkownik nie ma możliwości samodzielnej edycji Zamówienia. W celu edycji zamówienia po jego złożeniu Użytkownik powinien skontaktować się ze sklepem.
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy lub w przypadku wyboru płatności przy odbiorze, w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.
 10. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 11. O zmianie statusu Zamówienia Użytkownik jest informowany poprzez wiadomości e-mail, przesyłane na adres podany w Rejestracji lub w procesie składania Zamówienia.
 12. Zdjęcia Produktów zamieszczonych w Sklepie są przykładowe i służą jedynie prezentacji Produktu.
 13. Informacje znajdujące się na Stronie, takie jak właściwości produktu, zastosowanie, cena, sposób dostawy, są wiążące dla stron w momencie złożenia Zamówienia.
 14. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 15. Do zawarcia umowy Kupna Sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 16. Ceny produktów podane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (zł) i są cenami brutto (zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT)).
 17. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki. 

 

V. PŁATNOŚCI.

 1. Użytkownik ma do wyboru następujące sposoby płatności za Zamówienie:
  - Płatność gotówką przy odbiorze osobistym kurierowi lub w Paczkomacie InPost
  - Płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  - Szybkie płatności PayU
  - płatności PayPal
 2. W przypadku płatności przy odbiorze, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności kurierowi, przy bezpośrednio przy odbiorze Zamówienia.
 3. W przypadku płatności przelewem bankowym lub szybkimi płatnościami, Użytkownik zobowiązany jest do płatności w terminie do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia; po tym terminie Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika oraz akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie przez Użytkownika faktur VAT, faktur pro-forma oraz faktur korekt, a także (w razie potrzeby) duplikatów ww. faktur – drogą elektroniczną.

 

VI. DOSTAWY.

 1. Zamówienie złożone w Sklepie w obowiązujących cenach dostaw, realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku Zamówienia z wysyłką poza granice Polski, stosowna będzie indywidualna wycena kosztów wysyłki Zamówienia.
 3. Sprzedawca umożliwia wybór jednego ze sposobów dostawy:
  - Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na adres wskazany przez Użytkownika lub do punktu odbioru paczkomaty InPost wskazanego przez Użytkownika
  - za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost adres wskazany przez Użytkownika.
 4. Dostarczenie Zamówienia jest odpłatne według aktualnie obowiązującego cennika dostaw, dostępnego na podstronie Sklepu dostawa.
 5. W momencie wysyłki Zamówienia, Użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail.
 6. W przypadku gdy Użytkownik nie odbierze przesyłki w terminie i zostanie ona zwrócona do nadawcy, ponowne nadanie przesyłki wymaga opłacenia ponownie kosztów wysyłki zamówienia. 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy i odbioru Zamówienia przez Użytkownika lub osobę trzecią upoważniona przez Użytkownika. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie należy przesłać do Sprzedawcy na adres: Holista Sp. z o.o. Adres: 32-400 Myślenice, Rynek 6 lub na adres e-mail  reklamacje@holista.pl Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktów, nie później niż 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia i akceptacji Oświadczenia.
 4. Zwrot produktu powinien być przesłany na adres: Holista Sp. z o.o. Adres: 32-400 Myślenice, Słowackiego 116
 5. Zwracany Produkt nie może być naruszony, otwarty lub zniszczony; powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.
 6. Koszty zwrotu Produktu ponosi Użytkownik.
 7. W przypadku gdy zwracany Produkt jest uszkodzony, zniszczony, niekompletny, Sprzedawca może po oszacowaniu, potrącić wartość szkody z kosztów Zamówienia zwracanych Użytkownikowi. 
 8. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Zamówionych produktów, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi środki za Zamówienie na konto bankowe wskazane przez Użytkownika.
 9. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje).
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  - produktów, które są personalizowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  - produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. W przypadku gdy Użytkownik nie jest Konsumentem w rozumieniu prawa, Sprzedający ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie bez podania przyczyny.
 12. W przypadku gdy Użytkownik jest Konsumentem w rozumieniu prawa, Sprzedający ma prawo zaprzestać świadczenia Usług jedynie w przypadku rażącego naruszenia przez takiego Użytkownika postanowień Regulaminu.
 13. Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie Sklepu może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@holista.pl Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą usunięcie Konta ze Sklepu.

VIII. REKLAMACJE I GWARANCJE.

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Użytkowników nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedawca ponosi wobec Użytkowników będących Konsumentami odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 3. Prawo do zgłaszania Reklamacji przysługuje Użytkownikom będącym Konsumentami w przypadku gdy Zamówione produkty mają wadę fizyczną lub prawną.
 4. Wada fizyczna to niezgodność Produktu z jego opisem.
 5. Użytkownik będący Konsumentem może wnieść reklamację w terminie i na zasadach  określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów.
 6. Reklamacje można wnosić w formie elektronicznej na adres e-mail reklamacje@holista.pl przy użyciu formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu.
 7. W przypadku gdy Użytkownik nie chce skorzystać z gotowego Formularza, może przesłać Reklamację zawierającą takie dane jak: Imię i nazwisko zamawiającego, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail na jaki ma zostać przesłana odpowiedź, numer telefonu, datę złożenia Zamówienia, numer Zamówienia oraz produkt, którego reklamacja dotyczy, wraz z opisem stwierdzonej wady. Dodatkowo należy podać proponowany sposób rozwiązania wady oraz preferowany sposób kontaktu.
 8. Zaleca się dołączenie do formularza reklamacyjnego lub zgłoszenia Reklamacji zdjęć produktu aby przyspieszyć rozpatrzenie Reklamacji.
 9. W przypadku gdy to konieczne, Użytkownik zobowiązany jest do odesłania na adres Sprzedawcy reklamowanego produktu.
 10. W ramach reklamacji, Użytkownik może żądać: 
  a. usunięcia wady produktu
  b. wymiany Produktu na nowy
  c. obniżenia ceny produktu i jednocześnie zwrotu części kosztów lub całkowitego odstąpienia od umowy w przypadku gdy Produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Użytkownik będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Nie dotyczy to sytuacji gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
 11. W przypadku rozpatrzenia Reklamacji na korzyść Użytkownika, ewentualne koszty dostarczenia produktu do Sprzedawcy jak i koszty wysyłki wymienionego produktu ponosi Sprzedawca.
 12. Sprzedawca ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie Reklamacji od dnia otrzymania Reklamacji. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie Reklamacji we wskazany przez siebie sposób.
 13. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Produkty. W odniesieniu jednakże do niektórych Produktów oferowanych w Sklepie producent Produktu udzielił dodatkowo gwarancji jakości. Istnienie i treść gwarancji wynika każdorazowo z opisu Produktu na stronie Sklepu.
 14. W przypadku naruszenia przesyłki, zniszczenia lub uszkodzenia produktu w trakcie transportu, stosuje się postępowanie Reklamacyjne. 

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, który jest Konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  - zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem będącym Konsumentem, a Sprzedawcą.
 3. Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej jako Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej sprawie będzie osobno wyrażał zgodę, bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 X. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe udostępnione w ramach złożenia Zamówienia lub Rejestracji konta przez Użytkownika podlegają ochronie i są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) w celu rejestracji Konta i realizacji Zamówień. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia usług przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu. Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku świadczenia usług przez Sprzedawcę. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i uzupełnienia.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Sklep zobowiązuje się do świadczenia usług jak najwyższej jakości.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego przegląda strony Sklepu, pewne funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Sklepu. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 1. Z uwagi na charakter świadczenia usług drogą elektroniczną, Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa pozyskania i modyfikowana danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione, jak również zobowiązuje się posługiwać danymi dostępowymi do swojego Konta (login i hasło), a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Użytkownika.
 3. Przyjmuje się domniemanie, iż działania podjęte z wykorzystaniem danych Użytkownika, podejmowane są przez Użytkownika lub osobę do tego upoważnioną.
 4. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 6. Zmiany zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Informacja o nowym Regulaminie zostanie opublikowana na stronie Sklepu.
 7. Zmiany mogą dotyczyć rozszerzenia działalności lub funkcjonowania Sklepu jak również innych postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 9. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Polityka Prywatności”. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z akceptacją ww. dokumentów stanowiących jego integralną część.
 10. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 12. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.